Obsługa kadrowo-płacowa firm

kadrowa uzupełnia dokumenty

Oferujemy obsługę kadrowo-płacową firm. Księgowi zajmują się całą dokumentacją pracowników. Oferują:

  • prowadzenie akt osobowych oraz ewidencji czasu pracy,
  • opracowanie projektów umów o pracę,
  • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich, zarówno w formie elektronicznej, jak i pisemnej,
  • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami funduszu socjalnego.

Dodatkowo, w ramach usług naliczamy listy płac dla pracowników etatowych i rozliczamy umowy o dzieło i umowy zlecenia. Kierujemy pracowników na badania okresowe i sporządzamy zaświadczenia wydawane na potrzeby pracowników. Dokonujemy też potrąceń z list płac.

 

Organizowanie szkoleń BHP w ramach obsługi kadrowo-płacowej

Oprócz standardowych usług zapewniamy przeprowadzanie wstępnych szkoleń w zakresie BHP oraz organizowanie okresowych szkoleń BHP. Są one podstawą każdej firmy zatrudniającej pracowników, aby utrzymać bezpieczeństwo w miejscu pracy. Szkolenie to może pomóc pracownikom w zdobyciu wiedzy na temat zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz sposobów obchodzenia się z nimi. Wdrażając program szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, można pomóc w zmniejszeniu ryzyka urazów lub wypadków w miejscu pracy.